HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุพรรณบุรีบรรยากาศรดน้ำขอพรพ่อเมืองสุพรรณเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์

ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรสุพรรณภูมิ ประดิษฐาน ณ แท่นฐาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีพระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และพระครูอุดมสาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายประทีป การมิตรี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมากรสุพรรณภูมิ และรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 98 คน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 มีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรดน้ำขอพร นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

ท่ามกลางอากาศ แสงแดดที่ร้อนอบอ้าว จนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 ต้องจัดรถบรรทุกขนาดความจุ 12,000 ลิตร มาฉีดพ่นน้ำเพื่อช่วยความร้อนให้กับคณะผู้เข้าร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ราชการจังหวัด ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยมีคณะแตรวงมาบรรเลงขับกล่อมสร้างความบันเทิงภายในงานด้วย เพราะสุพรรณบุรี ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี

ภัทรพล พรมพัก ผู้สื่อข่าวประจำจ.สุพรรณบุรี