HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

Amazing รองผู้ว่าฯ นำคณะกรรมการฯ ทดสอบกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

9 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมการฯ ทดสอบกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ได้แก่ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ชุมชนท่องเที่ยว บ้านหนองโกวิทย์ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรสวรรค์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมี นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ และนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์และตำบลเขาสามสิบ เข้าร่วม

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม ทางจังหวัดได้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปี ไม่ว่าจะท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนให้ความสนใจใน การดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก จังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินศักยภาพ ความพร้อมและจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 5 ประเภทให้เป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ที่มีคุณภาพ และยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร/เครื่องสำอางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการนำภูมิปัญญาด้านสุขภาพมาสร้างรายได้


“ด้าน รองผู้ว่าฯสระแก้ว กล่าวว่า ปี 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกให้ 3 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรสวรรค์ ตำบลเขาฉกรรจ์ ส่งเข้าพิจารณาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อช่วยกันค้นหากิจกรรมที่เป็นมิติในการส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางด้วยกัน และในวันนี้ได้นำคณะกรรมการมาร่วมกันทดสอบกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง 3 แหล่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่อไป

 

นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากที่คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ค้นหาสิ่งดีดีร่วมกับชุมชนพบว่าที่ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ฝูงลิง ฝูงค้างคาว และสมุนไพรที่หลากหลายแล้ว ภายในยังมีถ้ำน้อยใหญ่มากมาย บางถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ บางถ้ำเป็นที่ตั้งของวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นศาสนสถานของชุมชน จึงเห็นควรส่งเสริมกิจกรรม “ไหว้พระ 9 ถ้ำ” ภายใต้สโลแกน “เดินชมธรรมชาติ ออกกำลังกาย ได้บุญ เกื้อหนุนชุมชน” ส่วนที่บ้านหนองโกวิทย์และบ้านพรสวรรค์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีอยู่แล้ว เด่นเรื่องการทอผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ทีมงานพบว่าที่บ้านหนองโกวิทย์เคยมีการทำ “ขนมจีนเส้นสดสูตรโบราณ” จึงฟื้นขึ้นมาเพิ่มเติมกิจกรรมมีส่วนร่วมทำขนมจีนและแนะนำให้ทำเส้นขนมจีนหลากสีจากน้ำสมุนไพร เช่น สีฟ้าจากอัญชัน สีเหลืองจากขมิ้น สีเขียวจากใบเตย สีแดงจากฝาง นอกจากนี้ชุมชนยังได้นำ “ลูกตะขบ” ผลไม้พื้นถิ่นมาแปรรูปเป็นน้ำตะขบปั่นเหมาะสำหรับทานช่วงหน้าร้อน และในอนาคตอาจทำเป็นแยมตะขบ ไอศครีมตะขบ

ส่วนบ้านพรสวรรค์ นอกจากนักท่องเที่ยวจะร่วมกันทำ “ผ้ามัดย้อม” สีธรรมชาติแล้ว ยังได้ลองทาน “ข้ามต้มแหลก” ขนมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ดื่มน้ำสมุนไพร อาหารถิ่นตามฤดูกาล น้ำพริกและผักปลอดสารพิษ สาธิตการทอผ้าจากกี่โบราณ นอกจากนี้ชุมชนมีความต้องการทำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โดยคัดเลือกชาวบ้านส่งไปอบรมนวดแล้วมาให้บริการในชุมชน รวมทั้งไปเปิดให้บริการนวดในโอกาสต่างๆ เป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว