HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงครามดำดงฟีเวอร์ อสม.แต่งชุดดำดงลงพื้นที่รดน้ำขอพรผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

ดำดงฟีเวอร์ อสม.แต่งชุดดำดงลงพื้นที่รดน้ำขอพรผู้สูงอายุป่วยติดเตียงถึงบ้านให้กำลังใจรับวันสงกรานต์ใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ หลายหน่วยงานก็จัดกิจกรรมต่างๆกันอย่างคึกคัก เช่นที่ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นาย ณวัฒน์ ทวีพงศ์ศิริ รองนายก อบต.บ้านปรก พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม.ได้แต่งตัวดำดง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและรดน้ำสงกรานต์ โดยผู้สูงอายุต่างดีใจที่มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

นางหทัยทิพย์ จินดาดัด อสม.และสาวัตรกำนัน ต.บ้านปรก กล่าวว่า อสม.ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นลงพื้นที่ เยี่ยมดูแลประชาชนต่อเนื่องเป็นประจำ แต่ในครั้งนี้ใกล้เข้าเทศกาลสงกรานต์ จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมาเยี่ยมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่ติดเตียงตามบ้าน ประกอบกับกระแสดำดงฟีเวอร์ จึงชักชวนกันแต่งตัวดำดงสร้างสีสันในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้ม ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมีกำลังใจในการดำรงชีวิต

นายณวัฒน์ ทวีพงศ์ศิริ รองนายก อบต.บ้านปรก กล่าวว่า อบต.บ้านปรกพร้อมสนับสนุน กิจกรรมดูแลประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้จึงร่วมกับ อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่ติดเตียงอยู่ในบ้านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับท่านต่อไป

นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม