HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บ่อวินมอบแว่นสายตา ให้ผู้สูงอายุและประชาชนในโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัด 500 ราย

เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่10เมษายน ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4ต.บ่อวิน อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อวิน ได้จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขต อบต.บ่อวิน

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ที่มีปัญหามองเห็นไม่ชัด

และ เพื่อแก้ปัญหาทางสายตาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับโรคตา ด้วยการมอบแว่นตาเพื่อช่วยในการมองเห็น ที่พบปัญหาทางสายตา เช่น ตาพร่ามัวจากโรคต้อที่ตา ปัญหาสายตายาวทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน อบต.บ่อวิน เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาทางสายตาให้กับประชาชน