HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศรชล.ร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว

เมื่อ 10 เม.ย.67 นาวาเอก นที ศรีบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร)
ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน

เข้าร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว พุทธศักราช 2567
โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน