HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหาร ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว แสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหาร นำโดย นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวรรณา รอดพิทักษ์ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา รวมไปถึงทีมบริหาร ที่ปรึกษาฯ เลขานุการนายกฯ เพื่อร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

โดยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานสรงน้ำพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฯ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวอวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยขอส่งมอบความรักและความปรารถนาดี ให้แก่พี่น้องชาวแปดริ้วทุกคน นอกจากนี้ขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และคนในครอบครัว
เป็นอย่างดี และขอให้คำนึงถึงสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา