HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ได้ฤกษ์แล้วหลังสงกรานต์เคลื่อนย้ายแคดเมียมสู่หลุมฝังกลบจ.ตาก

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายผล ดำธรรม ผวจ.สมุทรสาคร นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวน คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงคมนาคม กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมถึงหารือเพื่อวางแนวทางหรือมาตรการในการขนย้ายกากแคดเมียมที่ขณะนี้จากปริมาณที่พบทั้งหมดประมาณการณ์ได้ว่า พบแล้วกว่า 12,000 ตัน ทั้งจากในจังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดชลบุรี โดยจะกลับไปสู่หลุมฝังกลบที่จังหวัดตาก ซึ่งจะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อยู่ในเส้นทางที่รถขนแคดเมียมขับผ่าน เป็นต้น

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงว่า สำหรับกากแคดเมียมที่ตรวจพบทั้งหมดนี้ เป็นกากแร่ที่ได้จากการถลุงสังกะสีในจังหวัดตาก ซึ่งทั้งหมดเคยถูกฝังกลบอยู่ใต้ดินในจังหวัดตาก ก่อนที่จะถูกขุดขึ้นมาส่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยกากแร่แคดเมียมเหล่านี้ถูกทำให้หมดเสถียรภาพแล้ว แต่ก็ยังคงนับเป็นสารอันตราย ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการสืบหากากแร่แคดเมียมที่ขุดออกมานี้ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งขณะนี้ก็พบเป็นจำนวนมากแล้ว เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับปริมาณที่ขุดออกมาจากจังหวัดตากแล้ว แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถระบุเป็นที่ชัดเจนได้ว่า ครบหรือยังไม่ครบตามจำนวนน้ำหนักที่ขุดออกมา เพราะกากแร่แคดเมียมและกากสังกะสีที่นำออกมาจากหลุมนั้น ยังคงเป็นกากแร่ที่มีความชื้น เมื่อมาสู่ปลายทางที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งขายนั้น จะต้องทำให้กากแร่เหล่านี้แห้งสนิท ดังนั้นความชื้นที่ขุดออกจากบ่อจะหายไปบางส่วน ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญทำการชั่งน้ำหนักและคำนวณผลอีกครั้งหนึ่ง แต่ที่พบในขณะนี้ก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้ว ส่วนเรื่องของการเสาะแสวงหาก็ยังคงดำเนินต่อไป ล่าสุดก็พบอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการในเรื่องของการขนกากแร่แคดเมียมกลับสู่หลุมที่จังหวัดตากนั้น ตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนให้รัดกุมที่สุด เพื่อให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด หรือต้องไม่เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การสัญจรคมนาคม ฯลฯ จากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายแล้ว พิจารณาเห็นว่ามาตรการที่จะต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายนั้นต้องรัดกุมและละเอียดมากเป็นพิเศษกว่ากากแร่ทั่วไป ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรว่าจะให้เริ่มเคลื่อนย้ายตามแผนที่วางไว้หลังสงกรานต์นี้จะเริ่มดำเนินการทันที.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สาครสมุทร