HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พาณิชย์จังหวัดเข้มออกตรวจและเตือนร้านค้าห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและต้องติดป้ายบอกราคาชัดเจน

วันนี้ (10 เม.ย.67) เวลา 09.30 น. นางสาวสรณา บุญกำเนิด นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ร.ท.ธเนศพล รัตนนันท์ธกรณ์ หน.ชุด.ชรต.105 สค. นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร, นายรณกฤต อุดมสุขโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, นางสาวกัลยกร ด้วงสงค์ นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางสาววิลาสินี เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ) นางสาวธัญลักษณ์ น้อยเหว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ) ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำในตลาดมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

เพื่อตรวจสอบและป้องกันการจำหน่ายปืนฉีดน้ำกระบอกสูบแรงดันสูงและจำหน่ายในราคาเกินควร พร้อมย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนอีกด้วย ซึ่งการตรวจดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเตือนร้านค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จากการลงพื้นที่ พบว่า การจำหน่ายปืนฉีดน้ำในตลาดมหาชัย พบว่าไม่มีการจำหน่ายปืนฉีดน้ำกระบอกสูบแรงดันสูง มีการติดป้ายราคาที่ชัดเจน และขายปืนฉีดน้ำในราคาที่เหมาะสม ซึ่งทางคณะที่ออกตรวจได้ชี้แนะ และเตือนร้านค้าต่าง ๆ ว่าสามารถขายปืนฉีดน้ำได้ตามปกติ แต่ห้ามขายปืนฉีดน้ำแบบกระบอกสูบแรงดันสูง เพราะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง หากร้านค้าใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีความผิดตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร