HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คึกคัก! คปภ.จังหวัดกาญจน์ จัดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แก่ประชาชน อ.เลาขวัญ

วันนี้ 10 เม.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดช่องเขากลิ้ง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยมี นายพงศ์ฐากรณ์ โพธิ์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ เนาวพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดกาญจนบุรี อาสา คปภ. กาญจนบุรี ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหนองนกแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองนกแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยยืนหนึ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมฯ และมีทางสมาคมป้องกันอุบัติเหตุ นำหน่วยงานออกไปรับทำประกันภัยให้แก่ประชาชน ฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากผู้ที่ได้ทำประกันภัยไป เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถก็จะได้รับสินไหมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ตามวงเงินประกันที่ทางสมาคมฯ ได้ทำให้กับประชาชนในครั้งนี้

สำหรับ สำนักงาน คปภ. ได้รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย ในฐานะ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยให้ด้วยตนเอง ซึ่งการทำประกันภัยภาคบังคับ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น พ.ร.บ. ภาคบังคับสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อเกิดความเสียหายต่อร่างกายกรณีบาดเจ็บ และหากเสียชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือเยี่ยวยาเบื้องต้น รวมถึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้อื่นอีกด้วย

โอกาสนี้ นายพัฒนพงศ์ เนาวพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ทาง คปภ. ได้จัดทำโครงการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ทาง ร้อนโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อยากให้ทุกหน่วยงาน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี สวมหมวกนิรภัย ในช่วง 7 วัน อันตรายนี้ ก็หวังว่าชาวกาญจนบุรี จะให้ความร่วมมือ รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น ด้วยการสวมหมวกนิรภัย เมื่อจะขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง สุดท้ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัย……นายพัฒฯพงศ์ เนาวพรพรรณ ผอ.คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวประจำจ.กาญจนบุรี