HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ท่าอากาศยานภูเก็ตปล่อยแถวเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. 2567 ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนางเปมิกา สีสาคูคาม รอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าหน้าที่ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

นายมนต์ชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในช่วงวันเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้า ใช้บริการ ที่สนามบินท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต มีภารกิจหลักในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชึ่งจะมีวันหยุดต่อเนื่องจำนวนหลายวัน และเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมฯในด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ณัฐวุฒิ  ละอองสุวรรณ / จ.ภูเก็ต