HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร ในประเพณีสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการจัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้น ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 โดยมีข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน

 

ด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กล่าวอวยพรให้กับข้าราชการและพนักงานในสังกัดว่า ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพดีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและสมปรารถนาในทุกประการ สำหรับการรดน้ำขอพร ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นแบบแผนอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการสืบสานประเพณี รดน้ำขอพร เป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมสืบสานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดชลบุรี