HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมนี้มีนายสุเทพ สถิตย์ นายก อบต.บ้านใหม่ และนายจำรัส คำรอด นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดไชยพฤฒาราม (วัดสัมปทวนใน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา, วัดไชยพฤฒาราม (วัดสัมปทวนใน), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่, ผู้นำชุมชนตำบลบ้านใหม่, สื่อสารมวลชนเดลินิวส์ และโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงจำนวน 6 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดเป็นพื้นที่สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยความสบายกายสบายใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา