HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทต. เขตรอุดมศักดิ์ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย.67 นาย อภิชาติ คงถอด ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีนาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร. ทหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจธรรมสถาน ร่วมพิธี

นาย อภิชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.67 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนา และไปเที่ยวพักผ่อน ซึ่งสัตหีบ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสำคัญจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างสูง ปัญหาที่จะตามมา คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบกับรัฐบาล และจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงให้ได้มากที่สุดในช่วง 7 วันอันตราย

เทศบาลจึงได้จัดตั้งจุดบริการ แนะนำประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจุดพักผ่อนแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจธรรมสถาน และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน