HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะผู้บริหารเมืองพัทยารดน้ำขอพรผู้สูงอายุกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

เนื่องด้วยเข้าสู่เทศกาลวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 หลากหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยกันในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

วันที่ 11 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เนื่องใยเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง