HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เที่ยวสงกรานต์แม่กลองปลอดภัยตั้งเป้า 7 วันต้องไร้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สมุทรสงคราม ตำรวจปล่อยแถวออกป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตั้งเป้าอุบัติเหตุไม่เกิน 13 ครั้ง ไร้ผู้เสียชีวิต ที่ลานเอนกประสงค์ ข้างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผวจ.สมุทรสงคราม ประธานพิธีปล่อยแถวตำรวจออกปฎิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 67 โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนจากสถานีตำรวจต่างๆในสังกัด ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อป.พร.) รวมกว่า 150 นาย และมูลนิธิในพื้นที่ร่วมแสดงความพร้อมและประสิทธิภาพก่อนออกปฎิบัติหน้าที่ทั้งในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

โดย ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่าการปล่อยแถวครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด หมายจับ ยาเสพติด สถานบริการ รวมทั้งร้านทอง และยังเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมกำชับข้าราชการตำรวจให้เพิ่มความเข้มตามเส้นทางและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ล่อแหลม

ขอให้ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ความวิริยะอุตสาหะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยยึดหลักยุทธวิธีข้อกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่มาฉลองเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยตามสถานที่ต่างๆสำหรับ จ.สมุทรสงคราม ช่วง 7 อันตราย เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าให้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 13 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 13 คน
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม