HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นอภ.บางน้ำเปรี้ยว เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมฯ/จัดระเบียบสังคม

วันที่ 11 เม.ษ.67 เวลา 17.00 น. นายธีระพล สุ่มมาตย์ นอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม/จัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ ลานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง 3 สภ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อส.อ.บางน้ำเปรี้ยว อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรม/จัดระเบียบสังคมในทุกประเภทและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา