HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่  11 เม.ย.  2567 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยชายหาด (สงขลาไลฟ์การ์ด) ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ของกองทัพเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมีนายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะผู้ควบคุมดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยชายหาด (สงขลาไลฟ์การ์ด) ของเทศบาลนครสงขลาให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมเยียนพบปะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมอบกระเช้าเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนอีกด้วย

 

สำหรับจุดบริการประชาชนทัพเรือภาคที่ 2 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ พิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เปิดจุดบริการประชาชนทัพเรือภาคที่ 2 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2567 ที่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยชายหาด(สงขลาไลฟ์การ์ด) ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวก จุดบริการประชาชนและบริการทางการแพทย์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การบริการทางการแพทย์ การแจ้งเหตุและการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงการให้บริการอื่นๆ โดยจัดกำลังพล เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนทัพเรือภาคที่ 2 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ทัพเรือภาคที่ 2 ในพื้นที่เมืองสงขลา ซึ่งเป็นการจัดตั้งตามนโยบายของกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ในส่วนที่จะให้การดูแลประชาชน ที่มาใช้กิจกรรมทางทะเล โดยร่วมบูรณาการกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ทัพเรือภาคที่ 2และเทศบาลนครสงขลา โดยมีกำลังพลจำนวนหนึ่ง ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับการดูแลทางทะเลก็จะมีเรือ มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่จะคอยให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชน ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้ก็จะมีชุดแพทย์ ที่คอยให้บริการประชาชน ถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเจ็บป่วย มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองสงขลา

จรัส ชูศรี / จ.สงขลา