HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่จุดตรวจหน้าศูนย์ อปพร.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านการให้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมี นายอำเภอพานทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้องรับจากนั้นนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทาง

ศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน แยกเกาะโพธิ์ อำเภอเกาจันทร์ จังหวัดชลบุรี และแยกเนินหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะให้มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและเพื่อร่วมทาง

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันจึงต้องมีการตรวจตราตามบ้านเรือนต่างๆเป็นพิเศษ รวมถึงยังมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกจำนวนมาก ซึ่งอาจมีผู้คิดก่อเหตุร้ายแอบแฝงมา รวมถึงเน้นย้ำให้มีการออกตรวจตราตามชุมชน ถนนสายรอง หรือจุดเสี่ยงต่างๆให้เข้มข้นขึ้น