HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ (12 เม.ย.2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรารณรงค์เข้มข้น ในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนทั้ง 11 อำเภอ มีจุดตรวจหลัก 22 จุด จุดตรวจรอง 96 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 542 คน ข้อมูลอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

โดยที่ประชุมมีข้อพิจารณาสั่งการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ เข้มงวดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อห้ามต่างๆ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาท และให้เข้มงวดตรวจสอบยาเสพติด

2. ให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย และควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหมาะสมในแต่รูปแบบ อาทิ ชุดบังคับใช้กฎหมาย หรือชุดเคลื่อนที่เร็ว

3. ให้ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมทั้งรถและคนขับรถ พร้อมทั้งจัดรถให้เพียงพอต่อการบริการประชาชน

4. ให้อำเภอ บูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ ป้ายเตือนทางโค้งทางแยก ป้ายบอกทางลัด/ทางเลี่ยง และคืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

5. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจหลัก สี่แยกท่าสะอ้าน และ จุดบริการบริเวณหน้าปั๊มบางจากสามแยกคลองประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ เพื่อให้กำลังใจ ฝ่ายปกครอง สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. และ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมเพรียง เหตุการณ์ปกติ พร้อมทั้งได้มอบขนม น้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยดี ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา