HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯ เมืองคอนยกทีม นักแสดง 100 ชีวิตโชว์ “แห่นางดาน อลังการตำนานเมืองนคร” หนึ่งเดียวในไทย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และแขกรับเชิญ เดินทางไปยังท้องสนามหลวง เพื่อประกอบพิธีเปิดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ท้องสนามหลวง โดยมีขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ร่วมแห่ กว่า 20 ขบวน

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีงธรรมราช นำหัวหน้า สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ททท หัวปภ.นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการยุทศาสนครศรีธรรมราช ร่วมเดินแห่อย่างยิ่งใหญ่  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ” ภายใต้ชื่อ “แห่งนางดาน อลังการตำนานเมืองนคร”หนึ่งเดียวในไทย : THE ONLY IN THAILAND” ซึ่งองค์ประกอบของขบวนพาเหรดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้าน LANDMARK ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้นำเสนอในรูปแบบสัญลักษณ์ขององค์เจดีย์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าแห่งเมืองนครศรีธรรมราช “โดยองค์เจดีย์พระบรมธาตุเมืองนคร” มีความสูง 55.78 เมตร องค์ระฆังสูง 9.80 เมตรมีปล้องไฉน 56 ปล้อง ปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่าม จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น “พระธาตุทองคำ” เนื่องจากปลียอดหุ้มด้วยทองคำ เมื่อในยามที่แสงแดดตกต้ององค์พระธาตุ เหลื่อมเงากลับทาบทอไม่ถึงพื้นจนเสมือนพระธาตุไม่มีเงา จึงได้รับการเรียกขานว่าเป็น “พระธาตุไร้เงา” และองค์พระธาตุ นับเป็นมรดกของมนุษยชาติที่อยู่ในคาบสมุทรมลายู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมรดกทางพุทธศาสนาเถรวาท และถือเป็น 1ใน 8 จอมเจดีย์ของไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร อีกทั้งยังมีศาลหลักเมือง กำแพงเมืองเก่าที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล เสาชิงช้า และรวมถึงการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครนำมาประดิษฐานในขบวนพาเหรดอีกด้วย อีกทั้งยังมีด้าน GOODS ของดีเมืองนครศรีธรรมราช

ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ยิบยก ส้มโอทับทิมสยาม ผ้าทอ/ผ้ายกเมืองนคร เครื่องถมเงินถมทอง ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา การแกะรูปหนังตะลุง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมเงินถมทอง นำเสนอประเพณีสงกรานที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ภายใต้ชื่อ “แห่งนางดาน อลังการตำนานเมืองนคร” “หนึ่งเดียวในไทย : THE ONLY IN THAILAND” สำหรับพิธีแห่นาง ดาน คำว่า “นางดาน” หรือนางกระดาน หมายถึงแผ่นไม้กระดานขนาดกว้างหนึ่งศอกสูงสี่ศอกที่วาดหรือแกะสลักรูปเทพบริวารในคติพราหมณ์ จำนวน 4 องค์ แผ่นแรก คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นที่สอง คือแม่พระธรณี แผ่นที่สามคือ พระแม่คงคา เพื่อใช้ในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงข้า เชื่อกันว่าการเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเพื่อประสาทพรให้เกิดความสงบสุข ให้เกิดน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัย ซึ่งตามความเชื่อการเสด็จลงมาของพระอิศวรจะเสด็จลงมาในเดือนอ้าย ซึ่งเป็นปีใหม่ของชาวพราหมณ์ฮินดู เพื่อให้ประเพณีแห่นางดานเป็นที่รู้จักและคงไว้ซึ่ง เป็นประเพณีเก่าแก่ ของเมืองนครศรีธรรมราช และกำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกในเมืองไทย ปัจจุบันประเพณี แห่นางดานเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่นครศรีธรรมราช สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ /ข่าวภูมิภาค