HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชัยวัฒน์นำทีมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแพลอยน้ำ “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เผยว่า ตนพร้อมด้วยนายอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมกิจการเรือนแพ และร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจเรือนแพ ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสามารถประกอบกิจกรรมการเล่นน้ำ และพายเรือได้ เหมาะกับการพักผ่อนแบบครอบครัว ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย พร้อมทั้งได้พูดคุยให้คำแนะนำต่อผู้ประกอบกิจการแพพักและร้านอาหาร เพื่อให้ประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำทิ้ง ความสะอาด และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้งดเว้นการนำเข้าและดื่มแอลกอฮอลภายในเขตอุทยานฯ รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ในท้องที่ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับกันไป มีบริการแพพักและร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการบริการเรือนำเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบกิจการเป็นราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ จากการสำรวจของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พบว่ามีผู้ประกอบกิจการแพในพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 10 ราย และการบริการนำเที่ยวโดยใช้เรืออันเดินด้วยเครื่องกลในพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 14 ราย ซึ่งขณะนี้อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

โดยการมาเที่ยวที่เขื่อนแม่งัดนั้น ต้องมีการจ่ายค่าเข้าอุทยานฯ คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท จากนั้นจะต้องนั่งเรือออกไปอีกประมาณ 20 นาที ค่าจ้างเรือ 1 ลำ ราคา 600 บาท รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 8 คน

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก