HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับบิณฑบาต นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และ เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567

 

พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรัดใจ สิริรัตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสรงน้ำพระพุทธโสธร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา