HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดเขาช่องลมจัดสรงน้ำพระพร้อมแจกข้าวสารจำนวน 1 ตันและสลากกินแบ่งรัฐบาล500ใบให้กับประชาชนที่มาทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อเวลา12.00น.ของวันที่14 เมษายน2567ที่วัดเขาช่องลม ม.1 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตราหารเพลเสร็จสิ้นแล้ว ทางพระครูปลัดวัณณวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลมได้ร่วมกับทางคณะกรรมการวัด ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระและแจกข้าวสารให้กับประชาชนญาติโยมที่มาร่วมทำบุญจำนวน 1ตัน(1000กิโลกรัม) และสลากกินแบ่งรัฐบาล500ใบ รวมถึงวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท้าวทองล้น)จำนวน300องค์มาแจกในครั้งนี้ การสรงน้ำขอพรจาก พระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ สำหรับพิธีสรงน้ำพระทางวัดเขาช่องลมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ไว้

ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และครอบครัวโดยมี ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มผู้ที่ใช้แรงงานที่ไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัดได้มาร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยการร่วมสรงน้ำ และรับพรจากพระสงฆ์รวมถึงรับแจกข้าวสารและสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือเป็นสิริมงคลยิ่งในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี2567ซึ่งภายในงานมีประชาชนนับพันคนเข้าร่วมสรงน้ำพระรับของแจกจากทางวัดเขาช่องลมในครั้งนี้