HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดโครงการตอบแทนคุณ วันผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลธาตุทอง โดยนายดำรงค์ (นายกบอล) ดีเจริญวงษ์กุล ร่วมกับคณะสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ จัดโครงการตอบแทนคุณ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมีนายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอบ่อทอง

เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี กิจกรรมรดน้ำพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ การละเล่น การแสดง เลี้ยงอาหารโต๊ะจีน และ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง ประกอบไปด้วยข้าวสาร น้าตาล น้ำปลา ให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานทุกคนอีกด้วย โดยภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง มีจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน ที่ศาลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี