HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผอ.ททท.ตราดประเมินนักเที่ยวเข้า 4-5 หมื่นคนเข้าพักทั้งหมด 68.80% เงินสะพัดกว่า400ล้าน นภอ.เกาะกูดระบุ นทท.เกินหมื่นคนรายได้ทะลัก100ล้าน

จ.ตราด/ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตราด เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดตราดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันหยุดยาว 12-16 เมษายน ปี 2567
ซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 11,278 ห้อง อัตราการเข้าพัก 68.41 % สร้างรายได้หมุนเวียน 387.35 ล้านบาท ผู้เยี่ยมเยือน 40,475 คน-ครั้ง
มีวันพักเฉลี่ย 3.14 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 3,170.03 บาท ทั้งนี้ โรงแรม และรีสอร์ทในพื้นที่ 3 เกาะหลัก คือ เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด มีอัตราการเข้าพัก 100 % ส่วนในพื้นที่บนฝั่ง เช่นในพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภออื่นๆมีจำนวนลดน้อยลงไป

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนั้น คือ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขายหัวเราะเกาะกระดาด จุดดำน้ำลึก CHANG WRECK
ทะเลแหวกเกาะขาม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยอดนิยมคือ : เกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด , บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ บ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง,ชุมชนรักษ์คลองบางพระ บ้านคันนา อ.เมืองตราด บ้านช้างทูน อ.บ่อไร่ บ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จวนเรซิดังกัมปอร์ด วัดโยธานิมิตร ในเขตเทศบาลเมืองตราดประกอบด้วย เมืองเก่าถนนหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดไผ่ล้อม และ วัดบุปผาราม

ทั้งนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า ปี 2566 ทำให้จังหวัดตราดมีรายได้จากการเดินทางมาท่องเที่ยวในปีนี้ราว 387.35 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี ขณะเดียวกันหลังจากจบเทศกาลสงกรานต์ที่ททท.สำนักงานตราดสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชนทั้งทม.เมืองตราด,ทต.หนองเสม็ด และกิจกรรมสงกรานต์ที่จัดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วงเดือนต่อไป จนถึงปลายปีทางททท.สำนักงานตราดจะจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนต่อไป

ด้านนายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาะกูดเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปลายปี 2566 จนถึงวันนี้ และยังจองยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ทำให้ห้องพักของทั้งโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ทั้งเกาะกูดและเกาะหมากเต็มไปทั้งหมดแล้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะกูดฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่นักท่องเที่ยวนำมาใช้วันละ 4 พันบาท/วันโดยเฉพาะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ เรือโดยสาร ร้านอาหาร หรือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว 1 หมื่นคนในช่วง 3-4 วันหยุดยาวเกิน 40 ล้านบาทและหากรวมช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปด้วยน่าจะมีรายได้เข้าเกาะกูดเกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์มีเกิน 10,000 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับผู้ประกอบการทุกคน ต้องบอกว่า การท่องเที่ยวของเกาะกูด และเกาะหมากฟื้นตัวเต็มที ผลประกอบการที่เคยขาดทุนในช่วงโควิด 19 ตอนนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ผลกำไรตอบแทนกันในช่วงนี้