HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดหุบบอนวนารามจัดงานสงกรานต์นำรูปหล่อหลวงปู่ซุงแห่รอบตลาดหุบบอนให้ประชาชนสรงน้ำและจัดพิธีสรงน้ำพระและผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 15 เมษายน 2567 ที่ตลาดบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระครูวีรธรรมานุกิจเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยได้นำหล่อหลวงปู่ซุง อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม ซึ่งเป็นที่เคารพรัก และศรัทธา ของชาวบ้านหุบบอน ออกมาขึ้นรถแห่ ให้ประชาชน ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นในเวลา15.30น.ที่บริเวณลานวัดหุบบอนวนาราม พระครูวีรธรรมานุกิจ เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนารามได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เพื่อความสิริมงคล และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ ถือเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ได้รับความสนใจ

นอกจากได้บุญกุศลแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก โดยเฉพาะเด็กๆจะได้ซึมซับเอาวัฒนธรรม ที่ดีงามของชาวไทย ไปสืบสานต่อ ในการนี้พระครูวีรธรรมานุกิจ เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนารามได้มอบข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระในครั้งนี้ โดยในครั้งนี้มีนายวิมล จันทร์ยิ้ม ประธานสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นผู้ร่วมงานรวมถึงลูกหลานต่างเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในวันไหลหุบบอน