HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอพานทองเข้าเป็นประธานงานประเพณีก่อพระทรายและรดน้ำขอพรกตัญญุตาผู้สูงอายุบ้านโป่งตามุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง

ที่วัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายปรัตรวีย์ วิจบ นายอำเภอพานทอง เดินทางเข้าเป็นประธานงานประเพณีก่อพระทรายและรดน้ำขอพรกตัญญุตาผู้สูงอายุ บ้านโป่งตามุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ โดยมีนายสุรพงษ์ ณัตติณรงค์ กำนันตำบลหนองหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการให้ลูกหลาน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกับทางผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเป็นเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ถึงการดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาว

ซึ่งมีผู้สูงอายุ เดินทางเข้าร่วมกว่า 200 คนสำหรับงานในวันนี้ ได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย พระสงฆ์เจริญน้ำพุทธมนต์ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2567 ก่อนที่ นายปรัตรวีย์ วิจบ นายอำเภอพานทอง นายสุรพงษ์ ณัตติณรงค์ กำนันตำบลหนองหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน จะร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบข้าวสาร พร้อม ของอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประกวดก่อพระเจดีทราย ภายในวัด และมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน อีกด้วย

 

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี