HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานประเพณีบุญแห่กลองยาวขึ้นเขาไหว้นางพันธุ์รัตน์

วันที่ 15 เมษายน 2567 ที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งเพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้านโคกเศรษฐี เจ้าหน้าที่อุทยาน ชาวบ้านบ้านโคกเศรษฐี นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมทำกิจกรรมในงานประเพณี ขบวนแห่กลองยาวขึ้นเข้าไหว้นางพันธุ์รัตน์ ของชาวหมู่บ้านโคกเศรษฐี ม.6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่เป็นงานประเพณีทำบุญแห่กลองยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย ที่จัดขึ้นปีละ1ครั้ง

โดยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำบุญกลางหมู่บ้าน นำขบวนแห่กลองยาวมาแห่บวงสรวงสักการะ รอบโบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี แบบนิกายมหายาน ตั้งอยู่เชิงเขาจอมปราสาทเทือกเขานางพันธุรัตน์ คาดว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ก่อนสมัยสุโขทัย จากนั้นขบวนแห่กลองยาวไปกราบไหว้ศาลแม่นางนางพันธุ์รัตน์ ก่อนขบวนแห่กลองยาวแห่ขึ้นเขาไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะสั้น เพื่อไปเปลี่ยนเครื่องทรง เครื่องประดับ ที่องค์จำลองแม่นางพันธุ์รัตน์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือมายาวนาน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้านโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เข้าร่วมกิกรรมเป็นจำนวนมาก

นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต วันนี้ได้ร่วมกับบชาวบ้านจัดกิกรรมทำบุญหมู่บ้านไหว้พระ แห่ขบวนกลองยาวโบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี แห่มาไหว้ศาลแม่นางพันธุ์รัตน์ ปีนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ในวันครอบครัวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติประมาณ1,000 คนซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน หรือเป็นกิจกรรม Soft Power อีกกิจกรรมหนึ่งของวนอุทยานเขานางพันธ์รัตน์ ที่จัดขึ้นทุกปี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติเข้าร่วมกิกรรมกับทางวนอุทยานเขานางพันธ์รัตน์ที่จัดขึ้นเป็นประจำ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค วนอุทยานเขานางพันธุรัต
บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี