HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สระน้ำยักษ์หน้าศาลากลางจัดโซนให้ประชาชนนับพันเล่นน้ำสงกรานต์

ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อม น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ได้นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยด้วย ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อบจ..สมุทรสงคราม ได้เปิดสระน้ำขนาดกว้าง 20 เมตรยาว 60 เมตร สูง 70 เซนติเมตร ความจุน้ำ 840 ลูกบาศก์เมตร หรือ 64 คันรถ 10 ล้อ บรรทุกน้ำ พร้อมอุโมงน้ำและระบบฉีดน้ำสะอาดเหมือนฝนตกเพื่อเติมน้ำตลอดเวลา โดยมีรถดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆ ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้นำน้ำสะอาดมาสนับสนุน ฉีดน้ำ เพื่อคลายความร้อนและสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันคนได้เล่นน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี ตลอดทั้งงาน เพื่อรักษาและดำรงวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยังช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วย นางสาวกาญจน์สุดา กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของประเทศ จนเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวเป็น Water Featival

โดยการเล่นน้ำเพื่อแสดงความหมายของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งที่ผ่านมา ประชาชนมักนิยมนำโอ่งน้ำหรือถังใส่น้ำแล้วนั่งหรือยืนบนกระบะท้ายรถปิกอัพเล่นสาดน้ำกันเป็นที่สนุกสนาน ทำให้เสี่ยงเกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจมีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และยังมีความผิดตามกฎหมายฐานสร้างความเดือดร้อนหรือประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ดังนั้น อบจ.สมุทรสงคราม จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ แม่กลองสนุกปลอดภัย ไร้ความรุนแรง โดยจัดสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ในครั้งนี้ พร้อมมีน้ำพุน้ำ และดนตรีให้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและสารวัตรทหาร (สห) ตรวจค้นอาวุธเพื่อดูแลความปลอดภัยในงาน เพื่อให้ชาวสมุทรสงครามสาดน้ำให้สนุกส่งความสุขให้คนสนิท เล่นน้ำอย่างปลอดภัยใส่ใจคนรอบข้าง ในครั้งนี้ จะเปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา ไปจนถึง 18 นาฬิกา

นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม