HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ (16 เม.ย.2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสิทธิ์ อินทโชติ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรารณรงค์เข้มข้น ในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลอุบัติเหตุ ณ วันที่ 15 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข้อมูลอุบัติเหตุสะสมวันที่ 11-15 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 8 คน

โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุ เมาแล้วขับ และจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีจำนวนมากกว่า 50% ที่รถที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งที่ประชุมมีความกังวลและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เห็นความสำคัญของการทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เนื่องจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือกรณีสูญเสียชีวิต ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้มากในเบื้องต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจ และชุดเคลื่อนที่เร็วขอให้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในวันนี้ เนื่องจากคาดว่าประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มทยอยเดินทางกลับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหลายพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังคงมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเฝ้าระวังอยากเข้มข้น ในเรื่องของการเมาแล้วขับ ดูแลในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ไม่ให้มีผลกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนบนถนนสายหลัก

โดยที่ประชุมมีข้อพิจารณาสั่งการ ดังนี้
1. ให้อำเภอ แจ้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มความเข้มข้นการตั้งด่านชุมชน
เพื่อสกัดกั้น ป้องปราม และตักเตือน เด็กและเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ กรณีตรวจพบให้ประสานผู้ปกครองมารับตัวเด็กและเยาวชนและยานพาหนะกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขับขี่ยานพาหนะ

2. ให้ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจติดตาม เฝ้าระวัง รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางระยะไกลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดทำ พ.ร.บ. ภาคบังคับ
ในสื่อโซเชียลทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำ พ.ร.บ.

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา