HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเณพื้นอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านโพธิ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการน้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์พังทลาย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสาขา ส่งผลกระทบทำให้สัตว์และพืชน้ำจืดได้รับผลกระทบ รวมถึงกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งหน่วยบริหารจัดการน้ำกำหนดลงพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเดินทางไปติดตามการทำทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มรุกตัวขึ้นพื้นที่ตอนบน ณ สุเหร่าลาดน้ำขาว ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้น รับฟังปัญหาจากชาวประมง(เลี้ยงปลาบ่อดิน) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกตัว ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ และเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์(ท่าถั่ว) ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นน้ำเค็ม และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำเค็มออกจากพื้นที่

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สิ่งที่ต้องตระหนักคือหลังจากผลักดันน้ำเค็มแล้ว คุณภาพน้ำอาจจะยังใช้งานไม่ได้ ปัญหาที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือน้ำเน่าเสียซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวล ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป ต้องปรับสภาพน้ำให้ได้เร็วที่สุด เบื้องต้นได้ประสานให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประกาศพื้นที่สาธารณภัย โดยกำชับให้ดูพื้นที่ให้ครอบคลุมและคำนึงถึงข้อกฎหมายให้ถูกต้อง ตามคำแนะนำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หลังจากนั้นจะประสาน/บูรณาการทุกหน่วยงานที่มีรถน้ำให้นำน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทั้ง ๒ อำเภอ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในเบื้องต้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังอย่างใกล้ชิด

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา