HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกช้างป่าทำร้าย

วันที่ 17 เม.ย. 2567 ที่บ้านพักเลขที่ 207 ม.6 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต จากกรณีถูกช้างป่าทำร้าย โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการในพื้นที่ และญาติผู้เสียชีวิต เข้าร่วมพิธีฯ

ด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางลำดวน พวงเงิน อายุ 68 ปี ซึ่งพักอาศัยอยู่เพียงลำพังที่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบเหตุข้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว
นางลำดวน พวงเงิน อายุ 68 ปี จดทะเบียนสมรสกับนายสนอง พวงเงิน อายุ 63 ปี ปัจจุบันบวชเป็นพระ และจำพรรษาที่วัดโป่งตาสา ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน จำนวน 2 คน บุตรคนที่ 1 นางรัชฎา เครือฟั่น อายุ 42 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากดูแลบุตรแรกเกิด อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับนายชัยวัฒน์ ศรเพ็ชร อายุ 48 ปี มีบุตรด้วยกัน จำนวน ๔ คน และพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา บุตรคนที่ 2
นายศรีสุริยะ พวงเงิน อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สาขา
บางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ รายได้เดือนละประมาณ 12,000 บาท พักอาศัยอยู่กับครอบครัว
ที่จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีนางรัชฎา เครือฝั้น บุตรของผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับเงินช่วยเหลือในวันนี้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา