HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ นายก อบจ. ฉะเชิงเทราลงพื้นที่ อบต.บางเตย รับฟังความ เดือนร้อนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม ทะลักเข้าพื้นที่ 8 ตำบลได้แก่ ต.บางเตย ต.บางพระ ต.หนามแดง ต.เกาะไร่ ต คลองเปร็ง ต.คลองประเวศ ต.โสธรในพื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 17เม.ย.67 เวลา 14.00 น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ได้เชิญประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมวางแผนฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองหนามแดง คลองบางพระ และคลองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มทะลักมาจากแม่น้ำบางปะกง โดยใช้น้ำจืดผลักดันน้ำเค็มที่ยังคงนอนคลองให้มีความเจือจาง และเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาโดยให้ทุกตำบล จัดกิจกรรมร่วมกัน

สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ทำนบดิน ที่ใช้ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าถั่ว หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดรอยแยกและพังเสียหาย ส่งผลให้น้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ไหลทะลักเข้าในคลองประเวศ โดยมีความเค็มประมาณ 25-30 สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปิงได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตำบลคลองเปรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทำให้แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตประปาสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อบจฉะเชิงเทราจึงได้อนุมัติให้การสนับสนุนน้ำประปาสำหรับอุปโภคให้กับอบต. คลองเปรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 8-13-16-17 เมษายน 2567 จำนวน 7 เที่ยว รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา