HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชน “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชน “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 27 เมษายน 2567

ณ สระว่ายน้ำโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับนักเรียนและเยาวชน รณรงค์การต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา