HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

งดจับสัตว์น้ำใกล้โรงงานที่พบสารแคดเมียม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(18 เมษายน 2567) นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ทำการตรวจสภาพน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ และตรวจหาสารแคดเมียมในสัตว์น้ำบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียมในจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันนี้ทางคณะได้เก็บตัวอย่างน้ำและสัตว์น้ำ (ปลา) ในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานที่ 1 บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 จุด, บริเวณโรงงานที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 3 จุด และ โกดังคลองมะเดื่อ 4 จุด รวม 12 จุด ซึ่งการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียมจะถูกส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการเก็บตัวอย่างทั้งฝุ่นละอองในอากาศ น้ำ และสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบ ซึ่งผลในเบื้องต้นไม่พบสารแคดเมียมทั้งในน้ำและสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน คงมีแต่ที่บริเวณด้านหน้าโรงงานเท่านั้น

สำหรับสัตว์น้ำ (ปลา) ที่จับได้จากแหล่งน้ำสาธารณะฯ ใกล้บริเวณโรงงานที่พบแคดเมียมก็จะถูกส่งไปตรวจวิเคราะห์หาสารแคดเมียมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ซึ่งจะรู้ผลภายใน 3-5 วัน ซึ่งในเบื้องต้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามใช้น้ำและห้ามบริโภคสัตว์น้ำในแหล่งสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบแคดเมียม ทั้งนี้ซึ่งถ้าผลการตรวจชิ้นเนื้อปลาในคลองออกมา ก็จะยืนยันกับชาวบ้านได้ว่า มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมสู่สัตว์น้ำในลำคลองหรือไม่ รวมถึงการเก็บน้ำไปตรวจวัดหาการปนเปื้อนอีกรอบด้วย ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานดังกล่าว.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร