HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวตัวอย่าง งานวันครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครอบครัวแห่งชาติ  พร้อมมอบเกียรติบัตรครอบครัวตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จำนวน 72 ครอบครัว  ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)  และสมาคมเมโลเดียน  ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดคีตะมวยไทย (DUO) การประกวดแอร์โรบิคแดนซ์ การแสดงลีลาศ 200 คู่ โดยมีสมาพันธ์ทำความดีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย กองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตบางเขน สมาคมคริสเตียนนานาชาติ ชมรมสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชมรมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะการแสดงและเสียง เบรนเทน สแกน และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 3 ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีพลตำรวจโท อัตชัย ดวงอัมพร  อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) และคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดย ปลูกฝังให้เด็กเยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี มีวัฒนธรรม และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำสถาบัน ครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา และสังคมให้จรรโลงสืบไป

 

 

นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันครอบครัวแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  ในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์เพราะครอบครัวเป็นสถาบันขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากของสังคม ถ้าครอบครัวดี สังคมก็จะดี ถ้าสังคมดีก็จะส่งผลดี ต่อประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  ขอแสดงความยินดี กับทุกๆครอบครัวที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอให้รักษาคุณงามความดีเกียรติภูมิเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมต่อไป เนื่องในโอกาสวารดิถี ขึ้นปีใหม่ไทยและวันครอบครัวแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2567

ในโอกาสนี้ครอบครัวของ ว่าที่ร้อยโท อาภรณ์  ทรัพย์บุญ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ด้วย

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย TOPNEWS ภาคกลาง