HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราตรวจความคืบหน้าทำนบดินพังน้ำเค็มทะลักเข้าพื้นที่ภาคการเกษตรได้รับความเสียหายร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์(ท่าถั่ว)”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์(ท่าถั่ว) ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์และรายงานสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ในโอกาสที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีเหตุการณ์ทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์พังทลาย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสาขา ส่งผลกระทบทำให้สัตว์และพืชน้ำจืดได้รับผลกระทบ รวมถึงกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ยังความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา