HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดย นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีวันไหล เป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาต่อเนื่องยาวนาน ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานประเพณี
สงกรานต์วันไหลได้ทุกท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรม ประกอบไปด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้แสดง ออกและทำกิจกรรมร่วมกัน การโชว์การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แต่งกายสวยงาม และให้ความรู้อยู่ในสังคมสูงวัยอย่างไรให้มีความสุข โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ร่วมออกหน่วยให้ความรู้การนวดประคบสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน เจาะน้ำตาลเฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีผู้สูงอายุ ให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมงาน กว่า 1,500 คน

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี