HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวบ้านนับ 100 ครัวเรือนบนเขาแก่งเรียง ดีใจสุดๆ มีน้ำใช้!! ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ

ที่บริเวณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบนเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด และบริษัท อัยย์โค่ จำกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการจัดหาฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กับชุมชนแห่งนี้ได้มีน้ำใช้อย่างถ้วนหน้า โดยมี ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม คุณปิยโชค ปิยยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด คุณชาญณรงค์ จันมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ พันเอก ปิยวิทย์ ชนะชัย ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำบนบ้านเขาแก่งเรียง

โอกาสนี้ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ต้องขอบคุณ ทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้จัดทำโครงการฟื้นฟู น้ำใสสู่ชุมชน ในพื้นที่บนบ้านเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และได้เห็นภาพ ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน หลังจากนี้ได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ได้มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ได้มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อำเภอศรีสวัสดิ์ ดีมากยิ่งขึ้น ต้องขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องน้ำ เล็งเห็นเรื่องพัฒนาชุมชน ของชุมชนแห่งนี้ ทางรัฐบาลก็ต้องขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม และทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน เห็นความสำคัญของชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า ชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียงแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีเนื้อที่ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,735 ไร่ ชุมชนแห่งนี้มีอยู่เกือบ 100 ครัวเรือน และในปีนี้แห้งมากยังขาดน้ำอุปโภค บริโภค หากรอทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวมันอยาก เมื่อทาง ซีพีแรม ได้เล็งเห็นปัญหานี้ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา นับว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ของชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อุทยานแห่งนี้ สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณไม้ป่านานาพันธ์ สวยงามมากแห่งหนึ่ง รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ของอุทยานเอราวัณ ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด เล็งเห็นว่าชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียง ยังเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำในการทำการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” ในครั้งนี้ ส่วน คุณปิยโชค ปิยยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้กล่าว่า ทาง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้เข้าไปดูแลชุมชน กับสิ่งแวดล้อมมานานแล้ว กิจกรรมนี้เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรามีนโยบายอยู่แล้ว ที่ต้องดูแลชุมชนประชาชน องค์กร และประเทศชาติ และกิจกรรมครั้งนี้เรามีความภูมิใจมากๆ อนาคตเราจะต้องต่อยอดออกไป ทางการเกษตรที่เรายังขาดแคลนอยู่ เราจะส่งเสริมให้กับชุมชนต่อไป ฝายน้ำล้นที่เราทำแล้วไม่ใช่เราทำแล้วไปเลย เรายังเข้าไปดูแลตลอดเวลา และฝากให้คนในชุมชน ช่วยดูแลรักษา การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะเป็นกำลังสนับสนุนในชุมชนนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กอบชัย ยิ้มเชิง ผู้สื่อข่าวประจำจ.กาญจนบุรี