HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“ชลน่าน”ลงพื้นที่อยุธยา เยี่ยมชมมินิธัญญารักษ์ ให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติด ตามหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ (19 เม.ย.67)  ที่ โรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้บริหารระดับสูง​ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลอุทัย พร้อมร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติด ของมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลอุทัย “ติดยาเป็นโรคเรื้อรัง ชีวิตมีความหวังต้องรักษา”

จากนั้นได้เดินทางมาโรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​ลุมพลี​ อำเภอ​พระนคร​ศรี​อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เยี่ยมชุมชนตำบลลุมพลี​ ในการดำเนินการ​บำบัดรักษา​ผู้ติดยาเสพติด​ โดยชุมชนมีส่วนร่วม​ (CBTx)​”ชุมชนล้อมรักษ์” การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” จัดระบบบำบัดผู้ป่วยครอบคลุมทุกระดับความรุนแรง

โดยเฉพาะ “ชุมชนล้อมรักษ์” ที่บำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) มีครบทุกอำเภอ 43 แห่ง และยังมีศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดทุกตำบล พร้อมเครือข่ายการดูแลที่เข้มแข็ง ทำให้ปี 2566 มีผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดมากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทยTOPNEWS ภาคกลาง