HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.  2567 ที่ผ่านมา  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการจราจร ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ จึงต้องเร่งดำเนินการโครงการต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในระยะยาว เช่น โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข 4027 ทางเลี่ยงเมืองแยกสนามบินภูเก็ต ที่จะทำเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อสนามบิน โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ เพื่อรองรับสนามบินอันดามัน และโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 บริเวณแยกท่าเรือ อำเภอถลาง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการผ่านเข้า-ออกตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งถือเป็นปัญหาการจราจรที่ต้องเร่งได้รับการแก้ไข

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี รับฟังรายงานสรุปโครงการต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงคมนาคม เจ้าของโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต ก่อนการลงตรวจสอบพื้นที่จริงหลังการรับฟังรายงานสรุป โดยที่แรกจะเป็นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแยกสนามบินภูเก็ต จากนั้นภาคบ่ายจะลงพื้นที่แยกท่าเรือ อำเภอถลาง

ส่วนในช่วงบ่ายก่อนการลงพื้นที่บริเวณแยกท่าเรือ อำเภอถลาง นายกรัฐมนตรี จะติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง โดย พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจ ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ บ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ รวมทั้งมาเฟียต่างชาติ ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ

ณัฐวุฒิ ละอองสุวรรณ / จ.ภูเก็ต