HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสะพานถล่ม หมู่บ้านเลคการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสะพานข้ามคลอง หมู่บ้านเลคการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งสะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) ในการช่วยเหลือประชาชนใช้สัญจรไป-มา

โดยมีการวางแผนการดำเนินการ มอบหมายให้ อบต.คลองหลวงแพ่ง ทำทางเบี่ยงชั่วคราว เพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถเข้ามาทำงานปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งสะพานเบลีย์ (Bailey Bridge)ได้ รวมทั้งให้บริการประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในระหว่างการติดตั้งสะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ได้เริ่มทำการติดตั้งสะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) ตั้งแต่วันนี้ (21 เมษายน 2567) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 อบต.คลองหลวงแพ่ง จะดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวงแพ่ง โดยใช้งบประมาณของ อบต.คลองหลวงแพ่ง ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา