HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผช.รมว.ทรัพยากรฯเก็บขยะป่าชายเลน “วันคุ้มครองโลก”

วันนี้(22 เมษายน 2567)เวลา 09.30 น.ที่บริเวณศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยเอกรชฎ พิสิษฐบรรณากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครและคณะฯได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลนเนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2567 รมช.ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตโลกเดือด รวมถึงปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสวันคุ้มครองโลก ปี 2567ได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม(สส.)เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกเดือด

ในปีนี้จึงเกิดเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมพลังลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ จำนวน 13 บริษัทฯ รวม 9,530 ร้าน/สาขา ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้องดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ และจัดกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” โดยนำหลักการ 4 ป.ไปใช้ ในกิจกรรม ได้แก่ 1.ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 2.ปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด 3.เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากธรรมชาติ 4.แปลงร่างขยะพลาสติกผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling เพิ่มมูลให้กับขยะพลาสติก ใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า และขอให้ร่วมมือร่วมใจกันในการปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป หลังจากทำพิธีเปิดงานฯแล้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯได้ร่วมทำการเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ที่มีเศษซากพลาสติก ขวดแก้ว ขอนไม้ฯลฯ ตกค้าง เป็นจำนวนมาก.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร