HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กรมอุทยานฯวางแผนร่วมกับทุกหน่วยงาน ผนึกกำลังเคลื่อนย้าย“ลิงลพบุรี”

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มอบหมายให้นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี คณะเจ้าหน้าที่และนายสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานดักจับเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเทศบาลเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยพล.ต.นิธิ อิงคสุวรรณ. ผบ.มทบ.๑๓ พ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผกก.สภ.ท่าหิน จังหวัดลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมณตรีเมืองลพบุรี
นายสิทธิชัย  หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 ผู้แทนนายสาธิต  ทวีผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2 ผู้แทนนายนรินทร์  คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4 นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี โดยมีนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นประธาน

ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้งแรกเป้าหมายจับลิง 200 – 300 ตัว ระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน เพื่อทำหมันและเคลื่อนย้ายไปดูแล ณ สถานอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น เทศบาลเมืองลพบุรี กรงที่ 3 โดยจะดำเนินการเมื่อกรงของเทศบาลเมืองลพบุรี​มีความพร้อม(คาดว่าไม่เกินกลางเดือนพ.ค67)​ มีรายละเอียดดังนี้
1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินการติดตั้งกรงดักจับลิงขนาดใหญ่ จำนวน 2 กรง เป้าหมาย
– บริเวณหน้าโรงแรมเอเชีย กรงขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 12 เมตร
– บริเวณร้านเซ่งเฮง กรงขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร
2. จังหวัดลพบุรีออกคำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานดักจับและเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) จังหวัดลพบุรี (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการ
2) เทศบาลเมืองลพบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนเต้นท์ใหญ่ 1 หลัง โต๊ะ 4 ตัว เก้าอี้ 20 ตัว และรถบรรทุก (กระบะ) 1 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ดำเนินการทำหมันลิงในอาคารบริเวณสถานอนุบาลลิงฯ
3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนเจ้าหน้าที่จำนวน 25 คน ดำเนินการดักจับลิง ทำหมัน ทำประวัติลิง และสนับสนุนกรงดักลิงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด กรงดักลิงขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด กรงเคลื่อนย้ายลิงแบบ 3 ช่อง จำนวน 30 ชุด รถบรรทุก (กระบะ) 2 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน
4) มณฑลทหารบกที่ 13 สนับสนุนทหารจำนวน 10 นาย ร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายลิง และสนับสนุนรถบรรทุก (กระบะ) 1 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน
6) สถานีตำรวจภูธรท่าหิน สนับสนุนตำรวจ 5 นาย ช่วยอำนวยการจราจร
7) กู้ภัย/รถพยาบาล เตรียมความพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉิน
โดยมีผบ.มทบ.13 สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดเป็นที่ปรึกษา

สำหรับการดูแลลิง ณ สถานอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของลิงที่จับมาจากตัวเมืองลพบุรีอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับลิงในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนกลางเดือนพฤษภาคม 2567 โดยเมื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรงอนุบาลลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้วางแผนร่วมกันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงในทันที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองลพบุรีโดยเร็วที่สุด