HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

บรรพชาหมู่สามเณร จำนวน 95 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (22 เมษายน 2567) เวลา 08.30 น.ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 95 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร/เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ฝ่ายมหานิกาย) พระรามัญมุนี วัดราษฎร์กะยาราม เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร/เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร เจ้าคณะอำเภอ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ นายอำเภอกระทุ่มแบน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองของสามเณร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประธานในพิธีจุดูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์และพระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้น ผู้ว่าฯ ประธานมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา จำนวน 95 รูป เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้เข้าร่วมบรรพชากล่าวคำขอบวช รับศีล 10 จากนั้น ผู้ว่าฯ ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีต่างพร้อมใจร่วมสวมใส่ชุดสุภาพโทนสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร