HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่วัดป่ามากดวงเทียน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ทำบุญในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบคัว ตลอดจนและสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชน และเป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา