HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน และโครงการฝึกสอนทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล รุ่นที่ 1

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน และโครงการฝึกสอนทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามตะกร้อ – สนามวอลเลย์บอล) สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการฝึกสอนกีฬา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เปิดสอน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส ชักเย่อสากล เทควันโด ฮับกิโด เซปักตะกร้อ และแบดมินตัน มีนักเรียนและยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน

2. โครงการฝึกสอนทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2567 มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการกีฬา เป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับนักเรียนและเยาวชน รณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมมวยสมัครเล่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา