HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลตำบลหนองไม้แดงจัดโครงการร้อยรวมใจสานสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดงเป็นประธานเปิดโครงการร้อยรวมใจสานสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีนางจันทนา ทองแดง ปลัดเทศบาลตำบลหนองไม้แดง กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของคนในชุมชน เนื่องจากอยู่ในห่วงเวลาของปีใหม่ไทย ตลอดเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน และการดูแล ผู้สูงอายุในครอบครัว เน้นการออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความสุข ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมไทยให้คงอยู่สืบไปซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน และการดูแลผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการนวดตอกเส้นกิจกรรมอบรมเชิงสันทนาการ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งมีประชาชน และผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไม้แดง เข้าร่วม จำนวน กว่า 500 คน

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี