HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เปิดตัว เมืองจำลอง “ Digital Twins for Nakhon City “

วันที่ 23 เม.ย. 2567 ที่ห้องประชุม โรงแรมทวิลโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดตัว เมืองจำลอง “ Digital Twins for Nakhon City” ซึ่งเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ผนึกกำลัง depa เพื่อสร้างเมืองจำลอง เทศบาลนคร นครศรี มิติใหม่ของงานประชาชน Digital Twins for Nakhon City โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญ คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐฯ ให้มีความทันสมัย ทันโลก พัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ Metaverse เป็นหนึ่งในโครงการต่างๆ และเพื่อสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จึงจัดงานเปิดตัว เมืองจำลอง เทศบาลนคร นครศรี มิติใหม่ของงานประชาชน Digital Twins for Nakhon City ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

โดยในงานมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานขึ้นเป็นอย่างมาก การบรรยายหัวข้อ บทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับการพัฒนาท้องถิ่น และไฮไลท์ของงานในครั้งนี้กับการเปิดตัว เมืองจำลอง เทศบาลนคร นครศรี มิติใหม่ของงานประชาชน Digital Twins for Nakhon City

สำหรับเมืองจำลองที่พูดถึง จะเป็นแบบจำลอง 3 มิติ บนโลกเสมือน ที่จำลองในขนาดอัตราส่วนและความละเอียดเท่ากับของจริง ใช้ในการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ การออกแบบรถยนต์ , การออกแบบผังเมืองใหม่ และ การออกแบบโรงงาน ซึ่งความสามารถของมันคือความแม่นยำของข้อมูลจากโลกความเป็นจริงที่จะทำให้ผู้สร้างเห็นว่า โครงการที่ตนเองทำมีโอกาสจะเกิดปัญหาในจุดไหนบ้าง โดยเบื้องต้นทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจะนำมาประโยชน์ ในการ เป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยว และนักลงทุน การแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องสุขภาพ ดูเส้นทางดับเพลิง และจุดติดตั้งหัวดับเพลิง ดูแนวต่อใต้ดิน สำหรับการขยายเมือง หรือสิ่งที่ต้องขุดเจาะ และยังมีหลายๆอย่างที่จะพัฒนาเพิ่มต่อไป

ชชาดล  เจริญพงศ์ / จ.นครศรีธรรมราช