HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดใหม่บังปืนเตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ

ที่วัดใหม่บังปืน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พระมหาจรูญ ฐานกโร เจ้าอาวาสวัดใหม่บางปืน พร้อมด้วยนายนพพล ธนิกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สมุทรสงคราม นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงค์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม, นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม, นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)นางตะเคียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ครั้งที่ 20 ด้วยความร่วมมือระหว่าง วัดใหม่บางปืน อบจ.สมุทรสงคราม , อบต.นางตะเคียน, ภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการวัดใหม่บางปืน พ่อค้า ประชาชน ร่วมจัดงานระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2567 ณ วัดใหม่บางปืน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยทรงดำให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชาวไทยทรงดำที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร/ชมรำวงย้อนยุคพิธีรำบวงสรวง พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (พระใหญ่)/ชมการละเล่นต่างๆของชาวไทยทรงดำ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนพื้นบ้านชาวไทยทรงดำและสินค้าพื้นบ้านอื่นๆ อีกมากมาย คาดว่าจะมีชาวไทยทรงดำ หรือชาวลาวโซ่ง จากทั่วประเทศ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดดำแต่มีผ้าสีฉูดฉาด เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง ผูกที่เอว และพันคอ มาร่วมร้องรำทำเพลงกว่า 5,000 คน

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีไทยทรงดำจังหวัดสมุทรสงคราม ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ 2544 โดยพระมหาจรูญ ฐานกโร ท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปืน กำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันจัดงานของทุกปี ในวันนี้ชาวไทยทรงดำจากหลายจังหวัดของประเทศไทยจะมารวมตัวกัน เป็นการพบปะสังสรรค์ทำบุญร่วมกันที่วัดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยทรงดำมีชื่อเรียกต่างๆกันได้แก่ ไทยดำ ผู้ไทดำ ไทดำ ไทซงดำ ผู้ไทซงดำ ผู้ไททรงดำ ลาวทรงดำ ลาวซ่วง ลาวซ่วงดำ ลาวโซ่ง ไทโซ่ง ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน มีที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนาม นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน กล่าวว่า ชาวไทยทรงดำ หรือชาวลาวโซ่ง หมายถึงผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำซึ่งบรรพชนแต่ดั้งเดิมที่ชาวลาวหรือผู้ลาวได้อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามกว่า 1,000 ครอบครัว ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ตำบลดอนมโนรา อำเภอบางคนที และตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ก่อนจะมีลูกหลานและผสมกลมกลืนกับคนในพื้นที่จนเป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และยังคงรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ดังนั้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยทรงดำให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยทรงดำที่มีอยู่ทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงกำหนดจัดงานประจำปีปิดทองพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม และงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ หรือชาวลาวโซ่ง ประจำปี 2567 วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยไฮไลน์ของงานจะมีการชุมนุมชาวไทยทรงดำจากทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีเพียงวัดใหม่บังปืนแห่งเดียวที่จัดงานรวมพลชาวไทยทรงดำ เนื่องจากบริเวณใกล้กับวัด มีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่หลายร้อยครอบครัว ซึ่งญาติพี่น้องที่กระจายไปทั่วประเทศจะเดินทางมาพบปะสังสรรค์และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำเช่นการ รำวง และร้องเพลง การแสดงดนตรี ด้วยกริยาท่าทางและภาษาท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำอีกด้วย
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม